Veronika Horáková

Bachelor's thesis

Politický režim Slobodana Miloševiće

The political regime of Slobodan Milošević
Abstract:
Práce přibližuje nedemokratický režim, který vznikl v devadesátých letech na území bývalé Jugoslávie. První část práce se zabývá obecnou teorií a charakteristikou nedemokratických režimů, především režimů autoritativních. Další část je zaměřena na zkoumání režimu, který je pro tuto práci podstatný, tedy nedemokratického režimu v Jugoslávii, potažmo Srbsku po nástupu Slobodana Miloševiće k moci. Je …more
Abstract:
This document characterizes the undemocratic regime that was formed in the 1990s in the former Yugoslavia. The first part is focused on the general theory and characteristic of undemocratic regimes, especially the authoritarian ones. The next part is focused on the study of the regime that is essential for this work, ie the undemocratic regime in Yugoslavia and Serbia after the entry of Slobodan Milošević …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 10. 5. 2021

Thesis defence

  • Date of defence: 25. 5. 2021
  • Supervisor: Mgr. Lubomír Hlavienka, Ph.D.
  • Reader: Mgr. Lukáš Vomlela, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Slezská univerzita v Opavě, Fakulta veřejných politik v Opavě

Silesian University in Opava

Faculty of Public Policies in Opava

Bachelor programme / field:
International Territoral Studies / Central European Studies