Bc. Gabriela Mičková

Diplomová práce

Komunikační mix společnosti UNIFER alfa a.s. z hlediska využívání nových médií

UNIFER alfa a.s. Communication Mix from the Perspecive of New Media
Anotace:
Diplomová práce se zaměří na rozbor komunikačního mixu společnosti UNIFER alfa a.s. Zvláštní pozornost bude věnována využívání nových médií jako komunikačních nástrojů a jako nástrojů měření efektivity komunikačních strategií. Budou proto komparovány online marketingové kampaně, které firma v minulosti realizovala. Na základě interních materiálů vztahujících se k činnosti marketingového oddělení společnosti …více
Abstract:
This diploma thesis is focused on the analysis of the communication mix of the UNIFER alfa a.s. company. A special attention will be paid to the usage of the new media as a communication tool and a tool for measuring effectivity of the communication strategies. For this purpose, there will be given comparisons of the online marketing campaigns that the firm used in the past. On the basis of the internal …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 13. 5. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 6. 2. 2017
  • Vedoucí: doc. Mgr. Jana Horáková, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Viktor Pantůček, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masarykova univerzita

Filozofická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Obecná teorie a dějiny umění a kultury / Teorie interaktivních médií

Práce na příbuzné téma

Všechny práce