Kamila Kalabisová

Bachelor's thesis

Vztahy mladých dospělých s rodiči po ukončení společného soužití

Relationships between young adults and parents after the end of coexistence
Abstract:
Práce je věnována vztahům mladých dospělých s rodiči po odchodu ze společného bydlení. Teoretická část je zaměřena na související témata jako vývojová období, v nichž k odchodu od rodičů nejčastěji dochází a shrnuje možné činitele ukončení společného soužití i faktory, jež mohou ovlivnit načasování tohoto životního kroku. V práci je dále srovnán průměrný věk, ve kterém mladí lidé opouští domov rodičů …more
Abstract:
The thesis is devoted to the relationships between young adults and their parents after the end of cohabitation. The theoretical part is focused on related topics, such as developmental periods in which it usually happens. It also summarizes possible causes of the end of cohabitation and the factors which may affect the timing of leaving home. In the thesis, average age in which young adults usually …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 24. 3. 2016

Thesis defence

  • Date of defence: 25. 5. 2016
  • Supervisor: PhDr. Jana Křišťálová

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

Kalabisová, Kamila. Vztahy mladých dospělých s rodiči po ukončení společného soužití. Pardubice, 2016. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Pardubice. Fakulta filozofická

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Univerzita Pardubice, Fakulta filozofická