Kamila Kalabisová

Bachelor's thesis

Vztahy mladých dospělých s rodiči po ukončení společného soužití

Relationships between young adults and parents after the end of coexistence
Anotácia:
Práce je věnována vztahům mladých dospělých s rodiči po odchodu ze společného bydlení. Teoretická část je zaměřena na související témata jako vývojová období, v nichž k odchodu od rodičů nejčastěji dochází a shrnuje možné činitele ukončení společného soužití i faktory, jež mohou ovlivnit načasování tohoto životního kroku. V práci je dále srovnán průměrný věk, ve kterém mladí lidé opouští domov rodičů …viac
Abstract:
The thesis is devoted to the relationships between young adults and their parents after the end of cohabitation. The theoretical part is focused on related topics, such as developmental periods in which it usually happens. It also summarizes possible causes of the end of cohabitation and the factors which may affect the timing of leaving home. In the thesis, average age in which young adults usually …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 24. 3. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 25. 5. 2016
  • Vedúci: PhDr. Jana Křišťálová

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Kalabisová, Kamila. Vztahy mladých dospělých s rodiči po ukončení společného soužití. Pardubice, 2016. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Pardubice. Fakulta filozofická

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Fakulta filozofická