Samanta Lamlová

Bakalářská práce

Stres v životě dospívající mládeže

Stress in life of adolescents
Anotace:
Cílem této bakalářské práce bylo zjistit od dospívající mládeže, co je nejvíce stresující v jejich životě. Teoretická část je zaměřena na stresovou problematiku, definice stresu, fáze stresu, druhy stresu, projevy stresu, prevence stresu, stresory, příčiny stresu u dospívajících a na strategii zvládání stresu. Empirická část analyzuje informace získané od dospívající mládeže pomocí dotazníku. Výzkumným …více
Abstract:
The aim of this bachelor's thesis is to find out from adolescents what is most stressful in their lives. The theoretical part focuses on stress, definition of stress, stages of stress, types of stress, manifestations of stress, stress prevention, stressors, causes of stress in adolescents and coping strategies. The empirical part analyses the information collected from adolescents using a questionnaire …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 5. 2023
Identifikátor: https://is.slu.cz/th/z2kih/

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 23. 5. 2023
  • Vedoucí: Mgr. Gabriela Světnická
  • Oponent: PhDr. Mgr. Daniela Nedvědová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Slezská univerzita v Opavě, Fakulta veřejných politik v Opavě