Bc. Eliška Brožová

Master's thesis

„Terapie pevným objetím podle Prekopové“ v psychoterapeutické praxi

„Holdig therapy by Jiřina Prekop“ in psychotherapeutic practice
Anotácia:
Diplomová práce se zabývá aktuální tematikou tzv. Terapie pevným objetím podle Prekopové (TPO). Představuje kvalitativní výzkum, jehož cílem je popsat způsob, průběh, podmínky a kontext použití metody pevného objetí v psychoterapeutické praxi a přispět tak k odborné diskusi, která kolem TPO probíhá. Teoretická část se věnuje současnému postavení alternativních terapií v rámci psychoterapie jako oboru …viac
Abstract:
This research deals with the actual topic of the Holding therapy by Jiřina Prekop (HT). Represents a qualitative research whose objective is to describe the method, process, conditions and context of use of the method in psychotherapeutic practice and contribute to the discussion, which takes place around the HT. The theoretical part deals with the current position of alternative therapies in mainstream …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 20. 12. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 22. 1. 2013
  • Vedúci: prof. PhDr. Zbyněk Vybíral, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Jan Širůček, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií