Hana BENEDIKTOVÁ

Bakalářská práce

Syndrom vyhoření pracovníků v domově Ráček v Rakovníku

Burnout workers at home Raček in Rakovnik
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá Syndromem vyhoření sociálních pracovníků v Domově Ráček v Rakovníku. Teoretická část se zaměřuje na definici syndromu vyhoření, příčinami vzniku a též příznakům a fázím. Dále se zmíníme o zátěžových situacích, které se u syndromu vyhoření vyskytují, a o profesích, u kterých se nejvíce syndrom vyhoření vyskytuje. V práci jsou také popsána témata týkající se prevence syndromu …více
Abstract:
This bachelor thesis deals with the burnout syndrome of social workers in the Ráček care home, Rakovník. The theoretical part focuses on the defition of burnout syndrome, causes of origin and also its symptoms and phases. In addition, I will also briefly mention the stress situation that occur in burnout syndrome and the professions with the highest burnout syndrome rates. The thesis aalso describes …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 24. 10. 2018
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: doc. PaedDr. Ivana Brtnová-Čepičková, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

BENEDIKTOVÁ, Hana. Syndrom vyhoření pracovníků v domově Ráček v Rakovníku. Ústí nad Labem, 2018. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Pedagogická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Pedagogická fakulta

UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

Pedagogická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Specializace v pedagogice / Sociálně pedagogická asistence + 2 sp.