Mgr. Eva Jannová

Bakalářská práce

Stres v učitelské profesi aneb stres z pohledu budoucích učitelů

Stress in the teaching profession or stress from the perspective of prospective teachers
Anotace:
Tato práce se zabývá stresem v učitelské profesi. V teoretické části popisuje proces působení stresu. Objasňuje, co je to stres a stresor, jeho působení a fáze, jak se jedinec dokáže na stres adaptovat a jaké má stres důsledky, samozřejmě je zde i kapitola věnovaná tomu, jak lze stres zvládat a jaké možnosti zvládání stresu se jedinci nabízí. V této kapitole je popsána adaptace, resilience, coping …více
Abstract:
This work is about stress in the teaching profession. The theoretical part describes the process of the influence of stress. It explains what is a stressor, the stress, effects and phases of the stress. It describes how an individual is able to adapt to stress and what are the consequences of stress. There is a chapter devoted to how to handle stress and what options on handling stress are available …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 9. 5. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 6. 2. 2012
  • Vedoucí: Mgr. Markéta Klusáčková

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masarykova univerzita

Filozofická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Pedagogika / Sociální pedagogika a poradenství