Bc. Katarína Furmanová

Diplomová práce

Vizualizační techniky pro porovnávání 3D modelů obličejů

Visualization techniques for 3D facial comparison
Anotace:
Mnoho oblastí, v ktorých sa využíva analýza tváre - ako napríklad identifikácia osôb v kriminalistike alebo autorizačný software, sa dnes vďaka rozvoju technológií presúva od 2D reprezentácie obrazu k 3D. Avšak s rastúcim počtom rozmerov dát narastajú aj problémy s ich zobrazením. Ako zobraziť viacero 3D modelov tvári tak, aby sa dali dobre porovnať a výsledný obraz bol prehľadný? Ako zobraziť namerané …více
Abstract:
Many areas where facial analysis is used - such as criminal identification or authorization software - are nowadays thanks to technological advances quickly moving from 2D image representation to 3D. However, with higher dimensionality of the data, also the challenges for its visualization increase. How to visualize more than one facial surface without facing occlusions or loosing track of data adherence …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 25. 5. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 24. 6. 2015
  • Vedoucí: RNDr. Igor Chalás
  • Oponent: doc. RNDr. Barbora Kozlíková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta informatiky

Masarykova univerzita

Fakulta informatiky

Magisterský studijní program / obor:
Informatika / Počítačová grafika

Práce na příbuzné téma