Tereza Juříčková

Bakalářská práce

Rozhodování o vzdělávací a profesní dráze z pohledu žáků absolventských ročníků brněnských základních škol

Decision-making on the educational and professional career from the point of view of Brno upper-secondary school graduates
Anotace:
Předkládaná bakalářská diplomová práce se zabývá problematikou rozhodování o vzdělávací a profesní dráze z pohledu žáků absolventských ročníků základních škol. Práce obsahuje deskriptivní analýzu vývojového procesu rozhodování žáků o vzdělávací a profesní dráze a s ním souvisejících faktorů vlivu. Práce má teoreticko-empirický charakter, teoretická část se věnuje deskriptivnímu shrnutí dosavadních …více
Abstract:
This bachelor´s thesis deals with the issue of the decision-making on the educational and professional career from the point of view of Brno upper-secondary school graduates. The thesis contains a descriptive analysis of the development process of the pupils' decision-making on the educational and professional career and the related factors of influence. The thesis has a theoretical-empirical character …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 25. 4. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 6. 6. 2018
  • Vedoucí: doc. PhDr. Petr Hlaďo, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Martin Majcík

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta