Bc. Gabriela Králová

Diplomová práce

Profesní aspirace dětí navštěvující zájmové kroužky v Salesiánském středisku mládeže

Professional aspirations of children attending special interest groups in the Salesian Youth Center
Anotace:
Diplomová práce s názvem Profesní aspirace dětí navštěvující zájmové kroužky v Salesiánském středisku mládeže má za cíl zmapovat, zda volba konkrétně zaměřeného kroužku souvisí s budoucí profesí dítěte, a to jak pohledem samotných dětí, tak i pohledem jejich rodičů. Teoretická část je podkladem pro část výzkumnou a klade si za cíl ukotvit pomocí literatury volný čas a jeho funkce s ohledem na profesní …více
Abstract:
This thesis entitled Professional aspirations of children attending special interest groups in the Salesian Youth Center, aims to chart whether the choice of a specific focused group is related to the future profession of the child, both from the point of view of children and their parents. The theoretical part is focused on the research part and aims to anchor leisure time and its functions with regard …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 6. 4. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 17. 6. 2020
  • Vedoucí: doc. PhDr. Jiří Němec, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Barbara Strobachová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta