Tereza Juříčková

Bachelor's thesis

Rozhodování o vzdělávací a profesní dráze z pohledu žáků absolventských ročníků brněnských základních škol

Decision-making on the educational and professional career from the point of view of Brno upper-secondary school graduates
Abstract:
Předkládaná bakalářská diplomová práce se zabývá problematikou rozhodování o vzdělávací a profesní dráze z pohledu žáků absolventských ročníků základních škol. Práce obsahuje deskriptivní analýzu vývojového procesu rozhodování žáků o vzdělávací a profesní dráze a s ním souvisejících faktorů vlivu. Práce má teoreticko-empirický charakter, teoretická část se věnuje deskriptivnímu shrnutí dosavadních …more
Abstract:
This bachelor´s thesis deals with the issue of the decision-making on the educational and professional career from the point of view of Brno upper-secondary school graduates. The thesis contains a descriptive analysis of the development process of the pupils' decision-making on the educational and professional career and the related factors of influence. The thesis has a theoretical-empirical character …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 25. 4. 2018

Thesis defence

  • Date of defence: 6. 6. 2018
  • Supervisor: doc. PhDr. Petr Hlaďo, Ph.D.
  • Reader: Mgr. Martin Majcík

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta