Sandra Kisić

Bakalářská práce

Blog jako marketingový nástroj

Blog as a Marketing Tool
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá fenoménem blogů. Jejím cílem je představit možnosti využití blogu jako marketingového nástroje. Teoretická část se věnuje historii blogování, členění blogů a jejich marketingovému potenciálu. Praktická část zkoumá metodou kvalitativního výzkumu spolupráce firem s blogery. Pro lepší demonstraci je využíváno případové studie konkrétního blogu, na kterou navazuje dotazníkové …více
Abstract:
The Bachelor's thesis deals with the blog phenomenon. The aim of the thesis is to evaluate blogs as a marketing tool. The theoretical part is devoted to the history of blogging, categorization of blogs and their marketing potential. The practical part examines collaboration between bloggers and companies by the method of qualitative research. A case study of a particular blog is used for a better demonstration …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 1. 11. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 23. 6. 2015
  • Vedoucí: Mario Kubaš
  • Oponent: Barbara Hucková

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/56134