Petr ŠKORVAN

Bakalářská práce

Intercultural communication: Expressing solidarity in political interviews

Intercultural communication: Expressing solidarity in political interviews
Abstract:
The aim of this bachelor thesis is a linguistic analysis of political interviews regarding the expressions of solidarity. The interviews have been transcribed into a written form. The Critical discourse analysis, as proposed by Norman Fairclough, has been used to perform the analysis. An imperative part of the analysis has been the comparison of certain language phenomena, e.g. referential devices …více
Abstract:
Cílem bakalářské práce je lingvistická analýza politických rozhovorů, na téma vyjadřování solidarity, přepsaných do textové podoby. K provedení této analýzy je použitá kritická srovnávací analýza, jak ji navrhl Norman Fairclough. Součástí analýzy je porovnání různých jazykových jevů a referenčních zájmen v textu, stejně jako porovnávání různých druhů solidarity. Analýza je provedena na korpusu, který …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 19. 4. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Lenka Kopečková, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

ŠKORVAN, Petr. Intercultural communication: Expressing solidarity in political interviews. Ostrava, 2018. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA. Filozofická fakulta

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA, Filozofická fakulta

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA

Filozofická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Filologie / Anglický jazyk a literatura

Práce na příbuzné téma