Bc. Petra Holíková

Diplomová práce

Populární herečky hrají pro Prag-Film. Analýza diskurzu českých hereček účinkujících ve filmech Prag-Filmu

Popular actresses perform for Prag-Film. Discourse analysis of Czech actresses who played in films produced by Prag-Film
Anotace:
Tato diplomová práce se zaměřuje na období protektorátu Čechy a Morava a analyzuje diskurz dobového tisku o českých herečkách spojených s jejich účinkováním ve filmech společnosti Prag-Film.
Abstract:
This diploma thesis is focused on the period of the Protectorate of Bohemia and Moravia and brings discourse analysis of czech printed media from that period about czech actresses who acted in movies produced by Prag-Film company.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 12. 8. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 8. 9. 2020
  • Vedoucí: doc. Mgr. Pavel Skopal, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Šárka Gmiterková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta