Bc. Michal Hejduk

Diplomová práce

Analýza dopadů zákona o e-governmentu do praxe

Analysis of Impacts of Law on E-Government to the Practice
Anotace:
Lisabonská strategie požaduje, aby členské státy EU zajistily dosažení veřejné správy online. Evropská komise monitoruje úroveň rozvoje e-governmentu v členských zemích a dotuje jeho zavádění. V České republice mohou občané v současnosti využívat služby kontaktních míst veřejné správy Czech POINT. Prostřednictvím portálu veřejné správy je možná obousměrná elektronická komunikace za použití elektronického …více
Abstract:
Lisbon strategy requires that EU member states assure public administration going online. The European Commission oversees the level of development of e-government in member states and subsidizes its implementation. In the Czech Republic citizens can already use services of public administration contact points called Czech POINT. With use of electronic signature public administration portal enables …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 3. 3. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 23. 9. 2009
  • Vedoucí: Ing. Petr Budiš, Ph.D.
  • Oponent: RNDr. Bohumír Štědroň, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS