Ing. Bc. Roman Czendlik

Diplomová práce

Analýza problematiky elektronické identifikace v českém prostředí, aneb od zákona o elektronickém podpisu k aplikaci nařízení EU eIDAS

Analysis of the issues of electronic identification in the Czech environment or in other words from the Act on Electronic Signatura to the eiDAS Regulation
Anotace:
Diplomová práce se zabývá problematikou naplnění požadavků stanovených nařízením pod názvem eIDAS neboli nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 910/2014 ze dne 23. července 2014 o elektronické identifikaci a službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce na vnitřním trhu a o zrušení směrnice 1999/93/ES, která upravuje elektronickou identifikaci. Hlavním cílem práce je analyzovat a …více
Abstract:
The thesis deals with the aspects of compliance with the requirements resulting from Regulation No. 910/2014 (eIDAS). The main aim of the thesis is to analyze and describe the procedure for compliance with the conditions defined by the Regulation in the territory of the Czech Republic. The National Registers Authority coordinated activities related to the development of an information system intended …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 4. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 18. 6. 2019
  • Vedoucí: PaedDr. Bohumír Brom
  • Oponent: doc. JUDr. Pavel Mates, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní

Vysoká škola finanční a správní

Magisterský studijní program / obor:
Právní specializace / Právní aspekty veřejné správy