Renáta Podracká

Bakalářská práce

Arabsko-islamská kultúra na území Českej republiky, jej špecifiká prelínajúce sa do služieb cestovného ruchu.

Arabic and Islamic culture and its impact on the tourism industry in the Czech Republic.
Abstract:
PODRACKÁ, Renáta. Arabic and Islamic culture and its impact on the tourism industry in the Czech Republic [Bachelor's Dissertation] The Institute of Hospitality Management in Prague. Prague: 2016. 55 Pages The Bachelor thesis introduces Arabic-Islamic culture and its influence towards the services offered by the tourism sector in Czech Republic. The choice of this topic has its background in my personal …více
Abstract:
PODRACKÁ, Renáta. Arabsko-islamská kultúra na území Českej republiky, jej špecifiká prelínajúce sa do služieb cestovného ruchu [Bakalárska práca] Vysoká škola hotelová v Prahe. Praha: 2016. 55 strán. Táto bakalárska práca sa zaoberá arabsko-islamskou kultúrou a jej vplyvom na služby cestovného ruchu v Českej republike. Podnetom k výberu danej témy mi bol môj osobný záujem o arabsko-islamskú kultúru …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 26. 4. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 7. 6. 2016
  • Vedoucí: Mgr. Monika Klímová
  • Oponent: Ing. Pavel Attl, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola hotelová v Praze