Ing. Mirko Zapletal, B.Sc.

Diplomová práce

Finanční krize 2008 a její dopady na společnost UNICODE SYSTEMS, s.r.o.

The financial crisis 2008 and its impacts on corporation UNICODE SYSTEMS, s.r.o.
Anotace:
Hlavním předmětem práce je popsat vliv a dopady hypotéční/finanční krize z roku 2008 na ekonomiky předních zemí ve světě a na Českou republiku. Zaměření je především na dopady na menší a středně velké podniky v ČR a na vybraný podnikatelský subjekt. Teoretická část ze začátku popisuje krize v minulosti a obecné dopady krizí na ekonomiky států a podnikání. Hlavní část teoretické části je věnována finanční …více
Abstract:
The main purpose of the thesis is to describe influence and impacts of the mortgage/financial crisis from 2008 on the economical situations in the leading companies and on the Czech Republic. The main focus is to investigate impacts on the small size and mid size companies in the Czech Republic and on the selected company. The theoretical part of the thesis describes the crises in the past and general …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 27. 7. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 24. 8. 2012
  • Vedoucí: Ing. Ivana Svobodová, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Miroslav Stříbrský

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní