Bc. Lucia Sittová

Diplomová práce

Vztah mezi podporou a údržbou produktů informačních a komunikačních technologií a jejich inovací

Relationship between Support and Maintanace of Information and Communication Technology and their Innovation
Abstract:
The paper consists of a theoretical and a practical part. In the theoretical part, a research of the theory will be elaborated, the output of which will be an overview of the current scientific knowledge regarding support and maintenance of software, feedback and innovation. This will provide a framework for exploring maintenance in companies. In the practical part, an exploratory research will be …více
Abstract:
Práca je rozdelená na teoretickú a praktickú časť. V teoretickej časti bude spracovaná rešerš teórie, ktorej výstupom bude prehľad súčasného vedeckého poznania, týkajúceho sa podpory a údržby softvéru, získavania spätnej väzby a inovácií. Ten bude tvoriť rámec pre skúmanie údržby v podnikoch. V praktickej časti bude vykonaný exploratívny výskum formou pološtruktúrovaných rozhovorov, ktorého účelom …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 4. 1. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 31. 1. 2019
  • Vedoucí: Ing. Mgr. Michal Krčál, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Michal Jirásek, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta

Masarykova univerzita

Ekonomicko-správní fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Systémové inženýrství a informatika / Podniková informatika

Práce na příbuzné téma