Bc. Radovan Šmídl

Diplomová práce

Zavedení prvků SMART Administration a eGovernmentu v rámci Celní správy ČR

Implementation of SMART Administration and eGovernment scheme in the Czech Customs Administration
Anotace:
Diplomová práce si klade za cíl seznámit čtenáře s postupem elektronizace procesů v rámci Celní správy ČR, která prošla za uplynulých 15 let značným vývojem. Smyslem je rovněž ukázat na praktických příkladech a v kontextu evropského celního prostoru vyhodnotit tento specifický sektor veřejné správy ČR, který je v současné době ve smyslu pravidel a postupů eGovernmentu zákaznicky orientovanou organizací …více
Abstract:
My diploma thesis focuses on the aim to get the reader acquainted with the development of electronic procedures within the Czech Customs Administration which, in the course of last 15 years, has gone through considerable changes. The goal is also to evaluate, using the practical examples and taking into account the single European Customs area, this specific sector of the Czech public administration …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 17. 5. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 20. 6. 2011
  • Vedoucí: Ing. Pavel Kajml
  • Oponent: prof. PhDr. Karel Lacina, DrSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní

Vysoká škola finanční a správní

Magisterský studijní program / obor:
Hospodářská politika a správa / Veřejná správa