Bc. Richard Nedoma

Diplomová práce

Strukturální fondy EU a možnosti jejich využití v podnikové sféře

Structural Funds and their use in the business sector
Anotace:
Diplomová práce se zabývá možnostmi čerpání strukturálních fondů jednotlivými typy podniků, se zaměřením především na malé a střední průmyslové podniky. Součástí práce je zmapování kritérií a postupů pro získání, realizaci a proplacení úspěšného projektu v programovém období 2007-2013. Dále srovnání dotačních titulů v obdobích 2007-2013 a 2014-2020 a vytipování hlavních změn pro výše zmíněné podniky …více
Abstract:
The dissertation deals with the drawing possibilities of the structural funds by different types of enterprises, focusing primarily on small and medium-sized industrial enterprises. The part of the work is mapping out the criteria and procedures for the acquisition, implementation and reimbursement of a successful project in the certain programming period of 2007-2013. Another part is the comparison …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 9. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 6. 11. 2015
  • Vedoucí: doc. Dr. Václav Šedivec, DrSc.
  • Oponent: Ing. Josef Budík, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní