Nela Keresztesová

Bakalářská práce

Výživa a pitný režim při pohybové aktivitě

Nutrition and drinking regime during physical activity
Anotace:
Tato bakalářská práce se zabývá výživou a pitným režimem při pohybové aktivitě. Hlavním cílem této práce je kompletní shrnutí všech složek potravy při sportování a redukční dietě. Práce dále shrnuje poznatky o potravinách a nápojích vhodných pro výživu a popisuje rizika a následky nevhodných potravin a nápojů, které negativně působí na lidské zdraví a zapříčiňují vznik různých onemocnění. V závěrečné …více
Abstract:
This bachelor thesis deals with nutrition and drinking regime during physical activity. The main focus of the thesis is on the complete summarization of all components of nourishment for a physically active person on a weight loss diet. The work also summarizes knowledge of foodstuffs and beverages suitable for nourishment and describes risks and impacts of unsuitable foodstuffs and beverages, which …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 25. 4. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Mgr. Eva Mrkvicová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Mendelova univerzita v Brně, Agronomická fakulta

Mendelova univerzita v Brně

Agronomická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Chemie a technologie potravin / Technologie potravin

Práce na příbuzné téma