Bc. Aneta Martinková

Bakalářská práce

Fodmap diet

Fodmap diet
Anotace:
Tato bakalářská práce se zabývá problematikou low-FODMAP diety a jejím použití zejména u pacientů, kteří trpí syndromem dráždivého tračníku (IBS). Teoretická část zahrnuje anatomii a fyziologii tlustého střeva, a také popis onemocnění syndromu dráždivého tračníku. Dále obsahuje vysvětlení pojmu low-FODMAP diety, historii diety, mechanismus účinku FODMAPs na střevo, charakteristika jednotlivých FODMAPs …více
Abstract:
This bachelor thesis deals with low-FODMAP diet and its use especially in patients suffering from irritable bowel syndrome (IBS). The theoretical part includes colon anatomy and physiology, as well as a description of irritable bowel syndrome. It also contains an explanation of the low-FODMAP diet, its history, the mechanism of FODMAPs action in the intestine, the characteristics of each FODMAPs, three …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 14. 5. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 6. 6. 2018
  • Vedoucí: Mgr. Gabriela Mencová
  • Oponent: Mgr. Petra Hýsková

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta