Theses 

Level of construction industry in the Czech Republic, Austria, and the EU – Bc. Michaela Hanáková

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Bc. Michaela Hanáková

Diplomová práce

Level of construction industry in the Czech Republic, Austria, and the EU

Úroveň odvětví stavebnictví v České republice, Rakousku a Evropské Unii

Anotace: Tato diplomová práce se zabývá strategickou analýzou stavebního odvětví v České republice, Rakousku a Evropské Unii. Na základě podrobné evaluace a porovnání úrovně odvětví ve vybraných oblastech se tato práce zaměřuje na navržení strategií pro české stavební firmy. Odvětví stavebnictví je analyzováno z hlediska faktorových podmínek, podmínek poptávky, strategie, struktury a rivality, a v neposlední řadě také podpůrných a příbuzných sektorů odvětví stavebnictví. Na základě rozboru jednotlivých oblastí v českém, rakouském a evropském stavebnictví jsou determinovány příležitosti a hrozby pro pozemní stavitelství, které slouží jako podklad pro návrh strategií a doporučení. Mimo jiné jsou formulovány tři základní strategie. Využít trendu udržitelného "zeleného" stavebnictví v podobě implementace výstavby dřevostaveb, věnovat pozornost developerské výstavbě rezidencí pro seniory a podpořit tak klesající poptávku po stavebních pracích. Poslední strategie navrhuje připravení se na implementaci informačního modelování budovy BIM, nový databázový software, který sesbírává informace o celém životním cyklu stavby od návrhu až po demolici.

Abstract: This diploma thesis deals with strategic analysis of construction environment in the Czech Republic, Austria and the European Union. It focuses on suggestions of strategies for the Czech businesses based on deep assessment and comparison of level of industry environments in selected areas. Evaluation of the sector is provided from the perspective of factor conditions, demand conditions, strategy, structure and rivalry, and supported and related industries. Based on elaboration of the sectors in selected areas opportunities and threats are determined for building construction forming the background for formulation of strategies and recommendations. Among all, three basic strategies are develop and that is to implement "green" building in form of timber-framed construction, to focus on building of developer projects of residences for elderly to enhance the declining demand for construction works, and lastly to prepare for implementation of Building Information Modeling system, which is new data-based software capable of informing about the whole life-cycle of construction from design to demolition.

Klíčová slova: pozemní stavitelství, stavebnictví, Porterův Diamant, Strategická analýza, analýza odvětví

Keywords: Porter's Diamond, Building Construction, Strategic analysis, Industry analysis, Construction sector

Jazyk práce: angličtina

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 5. 1. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Sylvie Gurská, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
https://theses:jZyMy6f6qe4rffI@is.mendelu.cz/zp/41590 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
https://theses:jZyMy6f6qe4rffI@is.mendelu.cz/zp/41590/priloha/38067 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
appendix appendix
thesis thesis
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Mendelova univerzita v Brně, Provozně ekonomická fakulta

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 24. 6. 2019 11:04, 26. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz