Bc. Vladimír Škarda

Bachelor's thesis

Internetové bankovnictví - přednosti a hrozby

The issue of internet banking
Anotácia:
Bakalářská práce rozebírá problematiku elektronického bankovnictví a zaměřuje se především na bezpečnost a technologii zabezpečení. Teoretická část mé práce popisuje základní charakteristiky Internetového bankovnictví, typy komunikací mezi bankou a klientem a současně využívané technologie. Dále se detailně zaobírá technologií zabezpečení, zejména bezpečnostními certifikáty, protokoly, šifrováním, …viac
Abstract:
Bachelor thesis analyzes the electronic banking and focuses primarily on safety and security technology. The theoretical part of the thesis describes the basic characteristics of Internet banking, types of communications between the bank and the client and the current uses of technology. Further detail deals with security technologies, particularly security certificates, protocols, encryption, passwords …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 7. 5. 2014
Zverejniť od: 7. 5. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 3. 6. 2014
  • Vedúci: Ing. Zbyněk Hubínka

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Škarda, Vladimír. Internetové bankovnictví - přednosti a hrozby. Liberec, 2014. bakalářská práce (Bc.). TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI. Ekonomická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 7.5.2014

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 7. 5. 2014 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI, Ekonomická fakulta
Vázaný výtisk práce je dostupný v knihovne: UKN