Theses 

Internetové bankovnictví - přednosti a hrozby – Bc. Vladimír Škarda

česky | in English | slovensky

Agenda:
Zmeniť agendu. Adresa v ISe:

Zpět na vyhledávání

Bc. Vladimír Škarda

Bachelor's thesis

Internetové bankovnictví - přednosti a hrozby

The issue of internet banking

Anotácia: Bakalářská práce rozebírá problematiku elektronického bankovnictví a zaměřuje se především na bezpečnost a technologii zabezpečení. Teoretická část mé práce popisuje základní charakteristiky Internetového bankovnictví, typy komunikací mezi bankou a klientem a současně využívané technologie. Dále se detailně zaobírá technologií zabezpečení, zejména bezpečnostními certifikáty, protokoly, šifrováním, hesly, přihlašováním a ochranou citlivých dat. V praktické části tato práce porovnává čtyři Internetová bankovnictví různých bank na českém trhu. Rozebírá především bezpečnost a technologie zabezpečení, ale i možnosti jednotlivých bankovnictví, uživatelské rozhraní až po celkový vzhled. V neposlední části této práce jsou uvedeny výsledky testů Internetových bankovnictví vybraných bank a anonymní anketa, která je zaměřena na využívání Internetového bankovnictví. Na závěr jsou uvedeny rady a tipy vyplývající z této práce pro různé skupiny uživatelů.

Abstract: Bachelor thesis analyzes the electronic banking and focuses primarily on safety and security technology. The theoretical part of the thesis describes the basic characteristics of Internet banking, types of communications between the bank and the client and the current uses of technology. Further detail deals with security technologies, particularly security certificates, protocols, encryption, passwords, login, and protection of sensitive data. In the practical part of this work compares four different Internet banking of banks on the Czech market. It discusses in particular about the safety and security technologies, but also the possibilities of bank user interface and overall look. Last but not least part of this work presents the results of tests of Internet banking of banks and anonymous questionnaire, which focuses on the uses of internet banking. At the end stated the recommendations for different groups of users based on this thesis.

Kľúčové slová: Elektronické bankovnictví, bezpečnost, zabezpečení, klient, server, certifikát, protokol, služba.

Jazyk práce: Czech

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 7. 5. 2014
  • Zverejniť od: 7. 5. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 3. 6. 2014
  • Vedúci: Ing. Zbyněk Hubínka

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 7.5.2014

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 7. 5. 2014 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
https://stag.tul.cz/StagPortletsJSR168/CleanUrl?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=28662 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI, Ekonomická fakulta
Vázaný výtisk práce je dostupný v knihovne: UKN

Jak správně citovat práci

Škarda, Vladimír. Internetové bankovnictví - přednosti a hrozby. Liberec, 2014. bakalářská práce (Bc.). TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI. Ekonomická fakulta


Hore | Aktuálny dátum a čas: 19. 7. 2019 06:24, 29. (nepárny) týždeň

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz