Ing. Roman Veselý

Master's thesis

Postup modelování aplikace v UML a návaznost programování v C++

Sequence in UML Modelling and C++ Programming of Simple Programmes
Anotácia:
V této diplomové práci jsem si vytkl za cíl vyzkoušet si úspěšné projití všech důležitých fází jednoduchého projektu. Od prvotního nadefinování co by vůbec nově vytvářená aplikace měla umět, přes namodelování hlavních částí programu pomocí jazyka UML až po závěrečné kompletní naprogramování aplikace v objektově orientovaném programovacím jazyce C++.
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 3. 2006

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 8. 6. 2007
  • Vedúci: doc. Ing. Bohumil Miniberger, CSc.
  • Oponent: Ing. Michal Valenta, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

Banking Institute/College of Banking

Master programme / odbor:
Economics and Management / Information Technologies and Management

Práce na příbuzné téma