Theses 

Modern open source Java EE-based process and issue tracker – Bc. Monika Gottvaldová

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Bc. Monika Gottvaldová

Diplomová práce

Modern open source Java EE-based process and issue tracker

Modern open source Java EE-based process and issue tracker

Anotace: Práce pojednává o systémech pro sledování problémů, jejich rysech, nedostatcích a výhodách. Popisuje několik existujících systémů a srovnává jejich rysy. Dále obsahuje popis několika procesů společnosti Red Hat a jejich namapování na existující systém. Je zde několik důvodů, které slouží jako motivace pro tvorbu nového systému pro sledování problémů. Design nového systému, který využívá předchozí analýzu, je další důležitou součástí textu. Jako část závěru je popsáno několik plánů sloužící pro budoucí vývoj systému.

Abstract: Thesis deals with topic concerning issue tracking systems, their features, drawbacks and advantages. It describes several existing systems and compare their features. Further contains description of several Red Hat processes and their mapping to existing issue tracker. There is a number of reasons that serve as a motivation for creating a new tracking systems. The design of the new system, which exploits the previous analysis, is another important part of the text. In a conclusion there are several plans as a future development of the system.

Keywords: Issue tracking system, Wicket, modern Java EE, issue, bug, workflow, customization

Jazyk práce: angličtina

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 10. 2. 2014
  • Vedoucí: doc. RNDr. Tomáš Pitner, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Vlastimil Eliáš

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta informatiky


Nahoru | Aktuální datum a čas: 25. 4. 2019 08:47, 17. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz