Tereza TVARŮŽKOVÁ

Bakalářská práce

Prevence alkoholismu u dětí a mládeže

The Prevention of school children´s alsoholism
Anotace:
Bakalářská práce na téma: Prevence alkoholismu u dětí a mládeže umožňuje získat informace,jak předcházet, či včasně rozpoznat příznaky užívání alkoholu u dětí a mladistvých.V teoretické části jsou nastíněny determinanty ovlivňující děti a mladistvé. Následně jsou zde rozřazeny typy prevenceprimární,sekundární a terciální. Poslední kapitolou teoretické části je úloha státu při prevenci, včetně zákonných …více
Abstract:
he bachelor thesis about Prevention of Alcoholism of Children and Youth allows to get information how to prevent or detect early symptoms of alcohol usage of children and adolescents. In the theoretical part are outlined determinants affecting children and youths. Subsequently, there are types of prevention -primary, secondary and tertiary. The last chapter of the theoretical part is the role of the …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 6. 2017
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: PhDr. Mgr. Michal Svoboda, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

TVARŮŽKOVÁ, Tereza. Prevence alkoholismu u dětí a mládeže. Plzeň, 2017. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta pedagogická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta pedagogická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/