Theses 

PREVENCE KRIMINALITY NA ZÁKLADNÍCH ŠKOLÁCH SPOJENÉ S ČINNOSTÍ METODIKA PREVENCE – Lucie VODÁKOVÁ

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Lucie VODÁKOVÁ

Bakalářská práce

PREVENCE KRIMINALITY NA ZÁKLADNÍCH ŠKOLÁCH SPOJENÉ S ČINNOSTÍ METODIKA PREVENCE

Crime prevention in elementary schools in connection with activity of prevention methodologist

Anotace: Bakalářská práce se zabývá prevencí kriminality na základních školách spojené s metodikem prevence. Bakalářská práce je rozdělena na dvě části. První, teoretická část, vymezuje základní pojmy, zaměřuje se na kriminalitu, mladistvé a děti, na prevenci kriminality a blíže se zabývá činností metodika prevence. Druhá praktická část pojednává o provedeném šetření na dvou základních školách v okrese Olomouc v rámci prevence kriminality a zkušenosti respondentů s kriminalitou, dále popisuje následné výsledky. V poslední části jsou provedeny závěry a celkové zhodnocení.

Abstract: The submitted thesis deals with crime prevention in elementary schools in connection with activity of prevention methodologist. The work is divided into two parts. The first, theoretical part, defines the basic concepts, focusing on crime, youth and children, to prevent crime andfurther deals with methods of prevention activities. The second part deals with an investigation at two elementary schools in the district of Olomouc in the prevention of crime and experience of respondents with a crime, then describes the subseguent results. In the last section conclusions are made and the overal evaluation.

Klíčová slova: Kriminalita, trestný čin, prevence kriminality, děti a mládež, metodik prevence.

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 20. 6. 2012
  • Zveřejnit od: 20. 6. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: JUDr. Zdenka Nováková, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 20.6.2012

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 20. 6. 2012 dostupné: světu
thesis thesis
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI, Pedagogická fakulta

Jak správně citovat práci

VODÁKOVÁ, Lucie. PREVENCE KRIMINALITY NA ZÁKLADNÍCH ŠKOLÁCH SPOJENÉ S ČINNOSTÍ METODIKA PREVENCE. Olomouc, 2012. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Pedagogická fakulta

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 20. 4. 2019 05:05, 16. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz