Theses 

Golfový výukový program zaměřený na děti a mládež se sluchovou disabilitou v rámci volnočasových aktivit – Bc. Lucie ČERMÁKOVÁ

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Bc. Lucie ČERMÁKOVÁ

Diplomová práce

Golfový výukový program zaměřený na děti a mládež se sluchovou disabilitou v rámci volnočasových aktivit

Golf training program focused on children and youth with hearing disability in the context of leisure activities

Anotace: Diplomová práce na téma "Golfový výukový program zaměřený na děti a mládež se sluchovou disabilitou v rámci volnočasových aktivit" se v teoretické části nejprve zabývá pojmem sluchová disabilita, její etiologií, diagnostikou a klasifikací, zaměřuje se také na komunikační systémy. Další pozornost věnuje vývoji, výchově, vzdělávání a specifikům pohybových aktivit u dětí se sluchovou disabilitou. V neposlední řadě seznamuje s golfovým výukovým programem SNAG, který je ve světě stále ještě novinkou a jeho univerzální využití je přímo jako stvořené pro výuku ve škole. Výzkumná část práce se zabývá vlivem intervenčního pohybového programu zaměřeného na golfovou výuku u dětí a mládeže se sluchovou disabilitou ve věku od 7 do 18 let. Cílem diplomové práce je posouzení pozitivního vlivu golfového výukového programu na oblasti tělesného a psychosociálního zdraví v rámci standardizovaného dotazníku PedsQLTM 4.0. Na základě získaných výsledků, které jsou prezentovány v grafech a tabulkách vždy se stručným komentářem, potvrzuje pozitivní vliv golfového výukového programu v oblasti tělesného a psychosociálního zdraví u všech probandů experimentální skupiny. Po ukončení tříměsíčního intervenčního programu došlo k celkovému průměrnému zlepšení o 6 % v oblasti tělesného zdraví a o 5,1 % v oblasti psychosociálního zdraví. U kontrolní skupiny byly výsledky bez signifikantních rozdílů. Hlavním přínosem diplomové práce je prokázání pozitivního vlivu golfového výukového programu na tělesné a psychosociální zdraví u dětí a mládeže se sluchovou disabilitou ve věkovém období od 7 do 18 let.

Abstract: Thesis "Golf training program focused on children and youth with hearing disability in the context of leisure activities " in its theoretical part deals with the theme of hearing disability in terms of etiology, diagnosis and classification, focuses also on communication systems. More attention is devoted to the development, education and specifics of physical activities in children with hearing disability. Finally introduces golf training program called SNAG which is still new in the world and its versatility is ideal for teaching in schools. The research deals with the influence of the interventional motion program focused on golf lessons for children and youth with hearing disability aged 7 to 18 years. The aim of this thesis is to evaluate positive impact of golf training program on physical and psychosocial health within a standardized questionnaire PedsQLTM 4.0. Based on the results which are presented in graphs and tables each with a brief commentary confirms the positive impact of golf training program on physical and psychosocial health of all individuals in the experimental group. After completion of the three-month intervention program there was an overall average improvement of 6 % on physical health and 5.1 % on psychosocial health. The results of the control group were with no significant differences. The main contribution of this thesis is to verificate the positive impact of golf training program on physical and psychosocial health in children and youth with hearing disability in age from 7 to 18 years.

Klíčová slova: golfový výukový program, sluchová disabilita, pohybová aktivita, golf, vývoj dítěte, SNAG

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 4. 2016
  • Zveřejnit od: 28. 4. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Zuzana Kornatovská, Ph.D., DiS.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 28.4.2016

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 28. 4. 2016 dostupné: světu
http://wstag.jcu.cz/StagPortletsJSR168/CleanUrl?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=45571 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
thesis thesis
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH, Pedagogická fakulta

Jak správně citovat práci

ČERMÁKOVÁ, Lucie. Golfový výukový program zaměřený na děti a mládež se sluchovou disabilitou v rámci volnočasových aktivit. Č. Budějovice, 2016. diplomová práce (Mgr.). JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH. Pedagogická fakulta

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 21. 3. 2019 17:36, 12. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz