Bc. Petra Nosková

Diplomová práce

Molekulárně genetická diagnostika Von Willebrandovy choroby

Molecular diagnostics of Von Willebrand disease
Anotace:
Diagnostika von Willebrandovy choroby způsobené poškozením kvantity či funkce von Willebrandova faktoru účastnícího se koagulace krve je v současnosti zaměřena především na laboratorní diagnostiku, anamnézu a rodinnou historii krvácivých příhod. Molekulární diagnostika je tak stále v rámci České Republiky upozaďována a vzorky zasílány do ciziny, přestože u dědičných krvácivých chorob, jako je hemofilie …více
Abstract:
Diagnostics of von Willebrand disease caused by damaged quantitative or functional properties of von Willebrand factor participating in blood clotting is currently focused mainly on laboratory diagnostics, case history and family history of bleeding. In Czech Republic, molecular diagnostics is still being sidelined and samples are sent to foreign countries even though searching for pathological sequence …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 9. 5. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 21. 6. 2018
  • Vedoucí: RNDr. Iveta Valášková, Ph.D.
  • Oponent: doc. RNDr. Lenka Fajkusová, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta