Marek NÉMET

Bakalářská práce

Analýza nacionalistických a/nebo populistických stran zemí středovýchodní Evropy

An analysis of nationalist and / or populist parties in Central Europe
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá vybranými krajně pravicovými stranami zemí středovýchodní Evropy. Úvodní část textu se věnuje teoriím krajně pravicových stran. Další část práce se věnuje vývoji, ideologickému programu a postavení zkoumaných stran. Závěrečné kapitoly odpovídají na výzkumné otázky, které zní: Jaké tyto krajně pravicové strany zaujímaly postavení v jednotlivých stranických systémech ve zkoumaném …více
Abstract:
This bachelor's thesis deals with some far-right parties in Central Europe. The introductory part of the text is devoted to the theory of far-right parties. The next part deals with the development, the ideological program of the examined parties. The final chapters answer the research questions, which are: What is the far-right parties? position in the individual party systems of the reviewed period …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2013
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: PhDr. Přemysl Rosůlek, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

NÉMET, Marek. Analýza nacionalistických a/nebo populistických stran zemí středovýchodní Evropy. Plzeň, 2013. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta filozofická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta filozofická

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

Fakulta filozofická

Bakalářský studijní program / obor:
Politologie / Politologie