Bc. Vendula Divišová

Diplomová práce

Ideologie krajní pravice na základě obsahové analýzy programových dokumentů krajně pravicových stran ve Francii a Španělsku

Far-right ideology based on the content analysis of the far-right parties' manifestos in France and Spain
Anotace:
Text se zaměřuje na ideologii krajní pravice na případech Francie a Španělska. Cílem je identifikovat společné a soudržné ideologické jádro krajní pravice v obou zemích. Za tímto účelem bude aplikována metoda kvalitativní obsahové analýzy na základě programových dokumentů vybraných francouzských a španělských krajně pravicových stran, jejímž výstupem bude kvantifikace určitého souboru předem identifikovaných …více
Abstract:
The text focuses on the far-right ideology based on cases of France and Spain. The aim is to identify a common and coherent ideological core of the far-right in both countries. In order to achieve this goal a method of qualitative content analysis based on manifestos of selected French and Spanish far-right parties will be aplied, result of which will be a quantification of a set of far-right ideas …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 11. 12. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 21. 1. 2015
  • Vedoucí: PhDr. Josef Smolík, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. et Mgr. Petra Vejvodová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií