Lucie Křížová

Bakalářská práce

Komplexní ošetřovatelská péče o pacienta s totální endoprotézou kyčle

Ganzheitliche Pflege bei Patienten nach Hüft-Totalendoprothese
Anotace:
KŘÍŽOVÁ, Lucie. Komplexní ošetřovatelská péče u pacienta s totální endoprotézou kyčelního kloubu. Vysoká škola zdravotnická, o. p. s. Stupeň kvalifikace: Bakalář (Bc.). Vedoucí práce: PhDr. Karolina Moravcová. Praha 2020. 1 s. Tématem bakalářské práce je komplexní ošetřovatelská péče u pacienta s totální endoprotézou kyčelního kloubu. Cílem této práce je seznámit se s problematikou zlomeniny krčku …více
Abstract:
KŘÍŽOVÁ, Lucie. Ganzheitliche Pflege bei Patienten nach Hüft-Totalendoprothese. Vysoká škola zdravotnická, o. p. s. Grad der Qualifikation: Bachelor (Bc.). Supervisor: PhDr. Karolina Moravcová. Praha 2020. 75 s. Das Thema meiner Bachelorarbeit ist die komplexe Pflege bei Patienten nach Hüft-Totalendoprothese. Das Ziel dieser Arbeit ist es, die Problematik der subkapitaler Fraktur des Oberschenkelknochens …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 23. 4. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 17. 6. 2020
  • Vedoucí: PhDr. Karolina Moravcová
  • Oponent: PhDr. Jana Hlinovská, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola zdravotnická