Lukáš Mýdlo

Bakalářská práce

Simulace světelně řízené křižovatky

Simulation of Light Controlled Crossroad
Anotace:
MÝDLO, L. Simulace světelně řízené křižovatky: bakalářská práce. Ostrava: VŠB – Technická univerzita Ostrava, Fakulta strojní, Institut dopravy, 2011, 45 s. Vedoucí práce: Dorda, M. Bakalářská práce se zabývá simulací světelně řízené křižovatky. Cílem této práce je vytvořit v prostředí Witness simulační model vybrané světelné křižovatky a na základě reálných dat z provozu tento model validovat. Práce …více
Abstract:
MÝDLO, L. Simulation of Light Controlled Crossroad: Bachelor Thesis. Ostrava: VŠB – Technical University of Ostrava, Faculty of mechanical Engineering, Institute of Transport, 2011, 45 p. Thesis head: Dorda, M. The Bachelor Thesis deals with simulation of light controlled crossroad. The aim of this work is to create a simulation model of a selected light controlled crossroad in Witness and then on …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 23. 5. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 6. 6. 2011
  • Vedoucí: Michal Dorda
  • Oponent: Lenka Landryová

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava

VŠB - Technická univerzita Ostrava

Fakulta strojní

Bakalářský studijní program / obor:
Strojírenství / Dopravní technika a technologie