Bc. Barbora Picková

Bachelor's thesis

Kondiční příprava plavců v kategorii starších žáků

Fitness training swimmers in the category of older pupils
Abstract:
Bakalářská práce zkoumá vliv kondiční přípravy na plavce a jejich kondici. Dále obsahuje přehled složek kondiční přípravy, sportovní přípravy v kategorii starších žáku a plaveckou teorii. K těmto kapitolám patří i výzkum vlivu kondiční přípravy na plavce.
Abstract:
Bachelor's thesis examines the influence of fitness training on the swimmers and their condition. It also contains an overview of the components of fitness training, sports training in the category of older pupils and the swimming theory. These chapters include research into the impact of fitness training on swimmers.
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 2. 5. 2016

Thesis defence

  • Date of defence: 14. 6. 2016
  • Supervisor: Mgr. Dita Hlavoňová, Ph.D.
  • Reader: PaedDr. Miloš Lukášek, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Fakulta sportovních studií