Bc. Klára Saňáková

Diplomová práce

Fenomén svobodných přístavů a jejich dopad na mezinárodní obchod s uměním

The Phenomenon of Freeports and their Impact on International Art Trade
Anotace:
Diplomová práce se věnuje problematice svobodných přístavů, jakožto specializovaných skladovacích prostor umožňujících, bez nutnosti platby daně a cla, dlouhodobé skladování uměleckých předmětů. Práce nastiňuje možnou příčina vzniku nových přístavů jakožto vzrůstajícího trendu investic do umění. Také se blíže zaměřuje na roli svobodných přístavů v mezinárodním obchodu s uměním. V souvislosti s mezinárodním …více
Abstract:
This diploma thesis deals with the subject of free ports as a specialized storage space allowing long-term storage of art objects without need to pay taxes and duties. The thesis outlines the possible cause of the establishment of new ports as well as a growing trend in investment in art. I will also focus on collecting art and investing in art, both the benefits and pitfalls are demonstrated by comparison …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 9. 5. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 11. 6. 2019
  • Vedoucí: doc. Ing. František Svoboda, Ph.D.
  • Oponent: doc. Mgr. Jozef Cseres, PhD.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masarykova univerzita

Filozofická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Obecná teorie a dějiny umění a kultury / Management v kultuře