Bc. Kamila Haničáková

Diplomová práce

Sociální izolace seniorů jako sociální problém

Social Isolation of Seniors as a Social Issue
Anotace:
Diplomová práce je zaměřena na sociální izolaci seniorů, jako jednu ze sociálních determinant sociální participace, sociální integrace a zdraví seniorů. Senior se setkává v této fázi lidského života s řadou životních krizí, které mohou vést k pocitům úzkosti, nízkého sebevědomí nebo k sociální izolaci a následně mohou negativně ovlivnit jeho fyzické a psychické zdraví. Tato práce představuje různé …více
Abstract:
This thesis is focused on social isolation of seniors as one of the social determinants to social participation, social integration and health of seniors. Senior meets several life crisis in this period of human life, which might lead towards the feelings of anxiety, low self-esteem or to the social isolation and consequently they can negatively influent seniors physical and psychical health. This …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 17. 4. 2015
Zveřejnit od: 17. 4. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Karla Hrbáčková, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Haničáková, Kamila. Sociální izolace seniorů jako sociální problém. Zlín, 2015. diplomová práce (Mgr.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 17.4.2015

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 17. 4. 2015 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta humanitních studií
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Fakulta humanitních studií

Magisterský studijní program / obor:
Specializace v pedagogice / Sociální pedagogika