Pavel VEBR

Bakalářská práce

Analýza životního stylu příslušníků kriminální služby a vyšetřování Krajského ředitelství policie Jihočeského kraje.

Analysis of the lifestyle of members of the Criminal Investigation Service and the Regional Police Directorate of the South Bohemian Region.
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá kvalitou životního stylu kriminalistů sloužících na Krajském ředitelství policie Jihočeského kraje. Práce je rozdělena na část teoretickou a praktickou. V teoretické části se nejprve věnuji Policii České republiky, charakterizuji a popisuji činnost Služby kriminální policie a vyšetřování a Policii ČR jako sociální skupinu. Dále se zabývám životním stylem a faktory, ovlivňující …více
Abstract:
The theoretical part is focused on the Police of the Czech Republic. Activities and characteristics of the Criminal Police and Investigation Sevice are described; the Police of the Czech Republic is also depicted as a social group. I also describe the lifestyle of police officers and the factors influencing it, such as nutrition, sleep or stress. The practical part was done in a form of questionaire …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 27. 4. 2018

Obhajoba závěrečné práce

 • Vedoucí: Mgr. Michaela Pospíšilová, DiS.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

VEBR, Pavel. Analýza životního stylu příslušníků kriminální služby a vyšetřování Krajského ředitelství policie Jihočeského kraje.. Č. Budějovice, 2018. bakalářská práce (Bc.). JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH. Pedagogická fakulta

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
 • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH, Pedagogická fakulta
 
Název
Vložil
Vloženo
Práva
Theses a4jdw9 a4jdw9/2
4. 5. 2018
Složky
Soubory
metadataTheses.xml metadataTheses.xml
Bulanova, L.
4. 5. 2018
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.