Jana Staňková

Diplomová práce

Stres a životní styl u seniorů

Stress and lifestyle of seniors
Anotace:
Diplomová práce se zabývá proaktivním zvládáním stáří. Teoretická část popisuje stáří, příčiny stárnutí, věkové zvláštnosti organismu, obecně vymezuje stres i jeho zvládání. Dále rozebírá souvislosti pohybových aktivit s kvalitou života. Součástí je rovněž popis pohybových aktivit vhodných pro seniory a možnosti motivace seniorů k pohybovým aktivitám. V empirické části jsou analyzovány výsledky výzkumného …více
Abstract:
This diploma thesis deals with the proactive coping with the old age. The theoretical part describes old age, biological reasons for senescence, peculiarities of organism in term of aging, defines stress in general along with coping. It also deals with the connection between physical activities and quality of life. Part of the thesis also describes different kinds of physical activities which are appropriate …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 17. 3. 2017
Identifikátor: http://evskp.uhk.cz/eM4856

Obhajoba závěrečné práce

 • Obhajoba proběhla 24. 4. 2017
 • Vedoucí: PhDr. Stanislav Pelcák, Ph.D.
 • Oponent: PaedDr. Monika Žumárová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
 • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Hradec Králové
 
Název
Vložil
Vloženo
Práva
Theses ww99jv ww99jv/4
24. 5. 2017
Složky
Soubory
metadataTheses.xml metadataTheses.xml
Kohout, J.
24. 5. 2017
Kohout, J.
25. 5. 2017
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.