Ing. Jan Vondráček

Diplomová práce

Využitelnost a efektivita mobilního Internetu v ČR pro podniky a neziskové organizace

The usability and efficiency of mobile Internet in the Czech Republic for businesses and non-profit organizations
Anotace:
Diplomová práce je v teoretické části zaměřena na zmapování mobilního Internetu v České republice a řešení problému využitelnosti mobilního Internetu pro komerční subjekty a jejich podnikové aktivity. Zmapování mobilního Internetu zahrnuje všechny současné datové technologie generace 2,5 a vyšší. To je například GPRS, EDGE, CMDA, UMTS, LTE a další. Tyto technologie jsou detailně popsány. Prvním cílem …více
Abstract:
The theoretical part of this thesis is focused on mapping the mobile internet in the Czech republic and solving the problem of exploitation of the mobile Internet for commercial subjects and their corporate activities. The mapping of the mobile internet includes all the contemporary mobile technologies of the generation 2.5 and higher. These are for example GPRS, EDGE, CMDA, UMTS, LTE et cetera. These …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 5. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 15. 6. 2015
  • Vedoucí: Ing. Jiří Kysela, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Vondráček, Jan. Využitelnost a efektivita mobilního Internetu v ČR pro podniky a neziskové organizace. Pardubice, 2015. diplomová práce (Ing.). Univerzita Pardubice. Fakulta elektrotechniky a informatiky

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Fakulta elektrotechniky a informatiky