Bc. Petra Hojovcová

Diplomová práce

Mobilní marketing: analýza marketingové komunikace prostřednictvím mobilního operátora T-Mobile v letech 2009-2010

Mobile marketing: the Analysis of Marketing Communication through T-Mobile operator in 2009–2010.
Anotace:
Diplomová práce „Mobilní marketing: analýza marketingové komunikace mobilního operátora T-Mobile v letech 2009 – 2010“ přibližuje využití mobilního telefonu coby nového komunikačního kanálu pro šíření komerčních sdělení. Po stručném představení mobilního marketingu a nastínění jeho relativně krátké historie úvodní část práce zachycuje možnosti využití mobilního marketingu, které pak dále rozpracovává …více
Abstract:
My diploma thesis „Mobile Marketing: the Analysis of Marketing Communication through T-Mobile Operator in 2009 – 2010“ discribes the use of the mobile phone as a new channel of communication for disseminating commercial messages. After a short introduction on mobile marketing and summary of its relatively short history, the introductory part also covers the various possibilities of using mobile phones …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 3. 10. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 1. 11. 2011
  • Vedoucí: Ing. Pavel Klička
  • Oponent: PhDr. Karel Eliáš, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní

Vysoká škola finanční a správní

Magisterský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Marketingová komunikace