Mgr. Jana Benčová

Diplomová práce

Rozvojové štáty a ochrana duševného vlastníctva v medzinárodnom obchode

Developing countries and intellectual property protection in international trade
Abstract:
The aim of this thesis is to map the positions of key actors (coalitions of actors) and their progress in negotiations on trade related aspects of intellectual property rights in international trade. Text will focus on developing countries and their different strategies in negotiation during the Uruguay Round and Doha ministerial conference. General conclusions about the relationship between institutional …více
Abstract:
Cieľom diplomovej práce bude zmapovanie pozícií aktérov (koalícií aktérov) a ich postupu pri vyjednávaní o obchodných aspektoch práv duševného vlastníctva v medzinárodnom obchode. Pozornosť bude zameraná na rozvojové štáty a ich rozdielne stratégie pri vyjednávaní v Uruguajskom kole a Doha. Z takejto analýzy majú vyplynúť obecnejšie závery o vzťahu medzi inštitucionálnym nastavením WTO a jednaním aktérov …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 7. 12. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 5. 1. 2011
  • Vedoucí: doc. Mgr. et Mgr. Oldřich Krpec, Ph.D.
  • Oponent: PhDr. Pavel Pšeja, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií

Masarykova univerzita

Fakulta sociálních studií

Magisterský studijní program / obor:
Mezinárodní teritoriální studia / Mezinárodní vztahy