Theses 

Ocelová konstrukce bočního shrnovače – Ondřej Miller

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Ondřej Miller

Diplomová práce

Ocelová konstrukce bočního shrnovače

Steel structure of a side scraper

Anotace: Anotace Předmětem diplomové práce je statický posudek bočního shrnovače určeného k odebírání sypkých materiálů. Parametry a geometrie stroje vychází z poskytnutých podkladů. Úvodní část práce se věnuje tvorbě numerického 3D modelu konstrukce v programu SCIA Engineer 16.1, ve kterém je provedena pružnostní globální analýza. Na výstupní data z programu jsou navrženy a posouzeny hlavní nosné prvky ocelové konstrukce podle mezních stavů únosnosti, použitelnosti a únavy

Abstract: Annotation The subject of this thesis is static report side rakes intended for removing bulk materials. Parameters and machine geometry based on submitted documents. The introductory part is dedicated to creating 3D numerical model of the structure in Scia Engineer 16.1, which is a global elasticity analysis. On the output data from the program are designed and assessed the main load-bearing elements of steel structures according to limit state design, usability and fatigue.

Klíčová slova: Klíčová slova Boční shrnovač, hlavní nosná ocelová konstrukce, numerický model, statický posudek, plošina, dolní rám, příčel, kladkový systém.

Keywords: Keywords Side rake, the main supporting steel structure, numerical model, static assessment, platform, bottom frame rung pulley system.

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 11. 1. 2017
  • Vedoucí: Vít Křivý
  • Oponent: Alexandr Kašný

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 25. 3. 2019 11:19, 13. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz