Mgr. Klára Jeklová, Ph.D.

Disertační práce

Variability of air temperature and related meteorological parameters on James Ross Island, Antarctic Peninsula, based on surface observations and numerical model outputs

Variability of air temperature and related meteorological parameters on James Ross Island, Antarctic Peninsula, based on surface observations and numerical model outputs
Anotace:
Tato práce se zabývá hodnocením prostorové a časové variability teploty vzduchu v severovýchodní části Antarktického poloostrova. Využity byly zejména časové řady teploty vzduchu z odledněných částí i ledovců poloostrova Ulu v severní části ostrova Jamese Rosse v období 2005–2017. Práce se skládá ze čtyř přiložených vědeckých článků, které přinášejí nové poznatky a pohledy na faktory ovlivňující variabilitu …více
Abstract:
This thesis evaluates spatial and temporal air temperature variability in the north-eastern part of the Antarctic Peninsula region. Air temperature time series from both ice-free and glaciated areas of the Ulu Peninsula, northern James Ross Island were studied in the period 2005–2017. The thesis is based on four enclosed articles, describing new insights and information on factors influencing air temperature …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 19. 10. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 9. 12. 2020
  • Vedoucí: doc. Mgr. Kamil Láska, Ph.D.
  • Oponent: doc. RNDr. Radan Huth, DrSc., Dr hab. Marek Kejna

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta