Bc. Šárka FRIEDLOVÁ

Diplomová práce

Vliv interaktivní balanční terapie pomocí přístroje Nintendio Wii na chůzi a stabilitu u pacientů s roztroušenou sklerózou mozkomíšní

The influence of interactive balance therapy by Nintendo Wii device on walking and stability in patients with multiple sklerosis
Anotace:
Diplomová práce se zabývá problematikou posturální stability a kvantitativními parametry chůze u pacientů s roztroušenou sklerózou mozkomíšní. Hlavním cílem práce bylo zjistit, zda má balanční terapie na přístroji Nintendo Wii u pacientů s roztroušenou sklerózou dlouhodobý vliv na délku kroku, rychlost chůze a posturální stabilitu. V teoretické části práce jsou uvedeny základní poznatky o daném onemocnění …více
Abstract:
This diploma thesis deals with the issue of postural stability and quantitative parameters of walking in patients with multiple sclerosis. The main objective of the work was to determine whether the Nintendo Wii balance therapy in patients with multiple sclerosis had an long-term effect on step length, walking speed and postural stability. Presented in the theoretical part of the thesis is a basic …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: PhDr. Jarmila Kristiníková, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

FRIEDLOVÁ, Šárka. Vliv interaktivní balanční terapie pomocí přístroje Nintendio Wii na chůzi a stabilitu u pacientů s roztroušenou sklerózou mozkomíšní. Ostrava, 2018. diplomová práce (Mgr.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA. Lékařská fakulta

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA, Lékařská fakulta