Bc. Tereza VACUROVÁ

Diplomová práce

Vliv terapie na přístroji Imoove mini na chůzi a posturální stabilitu u pacientů s roztroušenou sklerózou mozkomíšní

The influence of therapy on Imoove mini on walking and postural stability in patients with multiple sclerosis
Anotace:
Diplomová práce je zaměřena na posouzení vlivu terapie pomocí přístroje Imoove mini na posturální stabilitu a chůzi u pacientů s roztroušenou sklerózou mozkomíšní. Dílčím cílem je porovnání hodnot naměřených před a po intervenci u stejné skupiny pacientů. Skupinu tvoří celkem 17 pacientek s roztroušenou sklerózou ve stádiu remise dosahující dle Kurtzkeho škály maximálního stupně 5,5, průměrný věk skupiny …více
Abstract:
This master thesis deals with assesment of the Imoove mini based therapy influence on postural stability and walking of patients affected by multiple sclerosis. Partial goal is to compare values measured on same group of patients before and after the intervention. Group consists of 17 female patients affected by multiple sclerosis in the stage of remission that reach maximum degree of 5,5 according …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 24. 4. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 5. 6. 2018
  • Vedoucí: PhDr. Jarmila Kristiníková, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

VACUROVÁ, Tereza. Vliv terapie na přístroji Imoove mini na chůzi a posturální stabilitu u pacientů s roztroušenou sklerózou mozkomíšní. Ostrava, 2018. diplomová práce (Mgr.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA. Lékařská fakulta

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA, Lékařská fakulta