Vendula DLOUHÁ

Bakalářská práce

Ošetřovatelská dokumentace a administrativa versus přímá péče o pacienta

Nursing documentation and administration versus direct patient care
Anotace:
Cílem bakalářské práce bylo zmapovat ošetřovatelskou dokumentaci a administrativu versus přímou péči o pacienta. Ve výzkumném šetření bylo zjišťováno kolik času tráví sestra u dokumentace a kolik u lůžka pacienta. V bakalářské práci bylo cíle dosaženo pomocí kvantitativního a kvalitativního výzkumného šetření. V první části kvantitativního výzkumu byl využit nestandardizovaný dotazník, který byl distribuován …více
Abstract:
The aim of this bachelor thesis was to map nursing documentation and administration versus direct patients´ care. Research part of this work was focused on finding out how much time the nurses spent filling out nursing documentation and how much time they spent with the patients. In this bachelor thesis quantitative and qualitative research was used to achieve the aim. In the first part of the research …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 5. 2018

Obhajoba závěrečné práce

 • Vedoucí: Mgr. Jana Maňhalová, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

DLOUHÁ, Vendula. Ošetřovatelská dokumentace a administrativa versus přímá péče o pacienta . Č. Budějovice, 2018. bakalářská práce (Bc.). JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH. Zdravotně sociální fakulta

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
 • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH, Zdravotně sociální fakulta
 
Název
Vložil
Vloženo
Práva
Theses a59e42 a59e42/2
2. 5. 2018
Složky
Soubory
metadataTheses.xml metadataTheses.xml
Bulanova, L.
2. 5. 2018
Bulanova, L.
3. 5. 2018
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.